Nybygge av fårhus

En nybyggnation. Ett helhetsåtagande där vi utförde grundarbete, vägg och takarbete, satte panel och lade plåt.