Utnyttja ROT-avdraget

Rot-avdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden. Du kan dra av max 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag. Den sammanlagda skattereduktionen för rot avdrag får inte överstiga 50 000 kr oavsett köparens ålder.